Ambe Ji ki Aarti – lyrics

Ambe Ji ki Aarti – lyrics

Sarvamangal Mangalayai, Shive Sarwathe Sadhike

Sharnaye Trayambake Gauri, Narayani Namoh Stute.

Jai Ambe Gauri, Maiya Jai shyama Gauri

Tumko NIshidin Dhyavat, Hari Brahma Shivri.

Jai Ambe Gauri

Mang sindur Viraje, Teeko Mugnad Ko

Ujawal Se Dour Naina, Chandravan Neeko.

Jai Ambe Gauri

Kanak Saman Kalevar, Rktambar Raje

Rakt Pushp Gal Mala, Kanthan Par Saje.

Jai Ambe Gauri

Kehri Wahan Rajat, Khadag Kappar dhari

Sur Nar Muni Jan Sevat, Tinke Dukh Hari.

Jai Ambe Gauri

Kanan Kundal Shobhit, Nasagre Moti

Kotik Chandra Divakar, Rajat Sam Jyoti.

Jai Ambe Gauri

Shumbh NIshumbh BIdare, Mhishasur Dhati

Dhumra Vilochan Naina, NIshadin Madmati.

Jai Ambe Gauri

Chand Mund Snghare, Shobhit Beej Hare

Madhu Kaitabh Doun Mare, Sur Bhayhin Kare.

Jai Ambe Gauri

Bramhani Rudhrani, Tum Kmlarani

Agam Nigam Bakhani, Tum Shiv Patrani.

Jai Ambe Gauri

Chausath Yogini Gavat, Nritay Karat Bhairun

Bajat Tal Mridanga, Aru Damru.

Jai Ambe Gauri

Tum Hi Jag Ki Mata, Tum Hi Ho Bharta

Bhaktan Ki Dukh Harta, Sukh Sampatti Karta.

Jai Ambe Gauri

Bhuja Ashat Ati Shobhit, Var Mudra Dhari

Manwanchit Phal Paave Sevat Nar Naari.

Jai Ambe Gauri

Kanchan Thal Virajat Agar Kapur Batti

Shri Maal Ketu Me Rajat Koti Ratan Jyoti.

Jai Ambe Gauri

Yaa Ambe Ji Ki Aarti Jo Koi Nar Gaaye

Kahat Shivanand Swami, Sukh Sampatti Paye.

Jai Ambe Gauri

Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shayama Gauri

Tumko NIsdin Dhyavat, Hri Bramha Shivri.

Jai Ambe Gauri – Maiya Jai shyama Gauri

Jai Mata D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =