Brihaspati Dev Ki Aarti – lyrics

Brihaspati Dev Ki Aarti – lyrics

Om Jai Brihaspati Deva, Jai Brihaspati Deva
Chhin Chhin Bhoog Lagaun Phal Mewa.

Om Jai Brihaspati Deva

Tum Puran Parmatama, Tum Antaryami
Jagat Pita Jagdeeshvar Tum Sabke Swami.

Om Jai Brihaspati Deva

Charnamrit Nij Nirmal, Sab Patak Harta
Sakal Manorath Dayak, Kripa Karo Bharta.

Om Jai Brihaspati Deva

Tan Man Dhan Arpankar Jo Sharan Pade
Prabhu Prakat Tab Hokar Aakar Dwar Khade.

Om Jai Brihaspati Deva

Deen Dayal Dayaniddhi, Bhaktan Hitkari.
Paap Dosh Sab Harta, Bhav Bandhan Haari.

Om Jai Brihaspati Deva

Sakal Manorath Dayak, Sab Sanshay Taaro,
Vishay Vikar Mitao Santan Sukhkari.

Om Jai Brihaspati Deva

Jo Koi Aarti Teri Prem Sahit Gave
Aeshtanand Band So So Nischay Pave.

Om Jai Brihaspati Deva

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =