Parvati Ji Ki Aarti

Parvati Ji Ki Aarti

Jai Parvati Mata, Jai Parvati Mata.
Brahma Sanatan Devi, Shubh Phal Ki Data. Jai

Jai Parvati Mata, Maiya Jai Parvati Mata.

Arikul Paddh Vinasni Jai Sevak Trata.
Jag Jivan Jagdamba, Harihar Gun Gata. Jai..

Jai Parvati Mata, Maiya Jai Parvati Mata.

Sih Ko Wahan Saje, Kundal Hai Satha.
Dev Vandhu Jah Gavat, Nrity Karat Taa Tha. Jai..

Jai Parvati Mata, Maiya Jai Parvati Mata.

Satyug Rupshil Atisundar, Naam Sati Kahlata.
Hemanchal Ghar Janmi, Sakhiyan Sangrata. Jai..

Jai Parvati Mata, Maiya Jai Parvati Mata.

Shumbha Nishumbha Vidare, Hemanchal Syata
Sahstra Bhuj Tanu Dhari Ke, Shakra Liyo Hatha. Jai..

Jai Parvati Mata, Maiya Jai Parvati Mata.

Shushti Rup Tuhi Hai, Janani Shivsang Rangarata.
Nandi Bhudangi Been Lahi Sara Madmata. Jai..

Jai Parvati Mata, Maiya Jai Parvati Mata.

Devan Araj Karat Hum Chit Ko Lata
Gavat De De Tali, Man Me Radgarata. Jai..

Jai Parvati Mata, Maiya Jai Parvati Mata.

Shri Pratap Aarti Maiya Ki, Jo Koi
Sudasukhi Nit Rahta Sukh Sampatti Mata. Jai..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 9 =