Ramchandra Ji ki Aarti	– lyrics

Ramchandra Ji ki Aarti – lyrics

Shri Ram Chandr Kripalu Bhaju Man, Haran Bhav Bhay Darunam.
Nav Kanj Lochan Kanj Mukh, Kar Kanj Pad Kanjarunam.

Kandarp Aganit Amit Chavi, Navalin Niraj Sundaram.
Patapit Manahu Taria Ruchi, Suchi Naumi Janak Sutavaram.

Bhaju Dinabhandu Dinesh Danav, Daity Vansh Nikandanam.
Raghunand Anandakand, Kaushal Chand Dasharath Nandanam.

Sir Mukut Kundal Tilak Charu, Udaru Ang Vibhushanam.
Ajanu Bhuj Shar, Chap Dhar, Sangram Jit Khar Dhushanam.

Iti Vadati Tulasidas Shakar, Shesh Munimana Ranjanam.
Mam Hriday Kanj Nivas Kuru, Kamadi Khaladal Ganjanam.

Manu Jahin Racheu Milahi So, Baru Sahaj Sundar Sanvaro.
Karuna Nidhan Sujan Silu, Snehu Janat Ravaro.

Aehi Bhanti Gauri Asis Suni, Siya Sahit Hiyan Harshi Ali.
Tulsi Bhavanihi Puji Punipuni, Mudit Man Mandir Chali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + eighteen =