Tulsi Ji Ki Aarti –  at downloadbhajan.com free lyrics read online

Tulsi Ji Ki Aarti – at downloadbhajan.com free lyrics read online

Jai jai tulsi mata, Maiya Jai tulsi mata

Sab jag di such data war daata

Jai jai tulsi mata, Maiya Jai tulsi mata

Sab iogo ke upar sab rogo ke upar.

Ruj se larksha karke bhaw lata., ruj se larksha karke bhaw lata.

Jai jai tulsi mata, Maiya Jai tulsi mata

Bahu putri he shiama sur bali he gramai.

Vishnu priie jo tumko sewe so nar tar jata.

Jai jai tulsi mata, Maiya Jai tulsi mata

Hari ke shish virajat tribhuan se ho vandit.

Patit jano ki tarini tum ho wikhiata.

Jai jai tulsi mata, Maiya Jai tulsi mata

Lekar janm vijan me aai diwai bhavan me.

Mnablok tumhi se such sampati pata.

Jai jai tulsi mata, Maiya Jai tulsi mata

Hari ko tum ati peiari shiamavaran sukumari.

Prem ajab hai unka tumse kaisa nata.

Jai jai tulsi mata tulsi ji aarti jo koi nar gata.

Jai jai tulsi mata, Maiya Jai tulsi mata

Sab jag ki sukh data var data .

Jai jai tulsi mata, Maiya Jai tulsi mata

Kehde Jo Hai Kehna Lakhbir Singh Lakha Song Download

Free online aarti lyrics, download bhajans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 2 =